Terapia par

Terapia pary skierowana jest do osób chcących poprawić relacje w związku w zakresie komunikacji, wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb oraz zachowania autonomii. Terapia ma pomóc parze  przełamać stagnację, powinna prowadzić do wyjaśnienia wzajemnych relacji, pozwala zobaczyć związek z nowej perspektywy i móc czerpać z jego zasobów. Konflikt w partnerstwie można traktować, jako szanse rozwoju.

Terapia poprzedzona jest konsultacją, której celem jest poznanie się i sprawdzenie, czy obie strony widzą możliwość współpracy. Każdy nakreśla problem z własnej perspektywy.Terapeuta stara się zrozumieć na czym polega problem pary. Nierzadko konsultacji towarzyszy lęk przed oceną, niechęć, poczucie wstydu, porażki i złości oraz niepokój związany z problemem.

Na konsultacje składa się wspólne spotkanie (90 min.) oraz, jesli to konieczne,  spotkania indywidualne.

Jak wygląda sesja terapii pary?

Są to stałe cotygodniowe (ewentualne rzadziej) spotkania z terapeutą. Partnerzy proszeni są o dzielenie swoimi przeżyciami, mówienie wszystkiego, co przychodzi im do głowy – o swoich relacjach, emocjach, doświadczeniach, obawach, skojarzeniach. Rozmowy te zwykle nie są wolne od silnych emocji złości, rozpaczy, bezsilności. Bywa, że gabinet jest jedynym miejscem, gdzie partnerzy mogą w bezpiecznych warunkach dzielić się uczuciami. Terapeuta uważnie obserwuje, co dzieje się między partnerami i dzieli się swoim rozumieniem i spojrzeniem.

 Problemy, z którymi pary zgłaszają się najczęściej :

       • trudności z porozumieniem w ważnych kwestiach                                                                                                   

          • kłótnie spowodowane zaburzeniami w komunikacji

          • zdrady

          • wypracowanie wspólnego działania na rzecz dzieci po podjętej decyzji o rozwodzie

          • nieprawidłowe relacje między małżonkami, które wpływają na zachowanie bądź samopoczucie dziecka (najczęściej skierowani przez psychologa dziecięcego)

          • niepłodność, w sytuacjach kiedy leczenie medyczne nie przynosi oczekiwanych efektów