Psychoterapia

“Zachowania stają  się objawem, gdy tracimy nad nimi kontrolę”

Psychoterapia to metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych oraz osobowości. Polega na zachęcaniu pacjentów do pogłębiania wiedzy na temat swojego życia, budowanych relacji i przeżywanych uczuć, czyli mechanizmów swojego funkcjonowania. 

Działania terapeutyczne służą zbadaniu sposobu, w jaki człowiek reguluje swoje stany emocjonalne w odniesieniu do innych ludzi, następnie  zmianie  starych zwyczajów i wprowadzeniu nowych. Niektóre z tych działań mogą polegać między innymi na rozwiązaniu niedokończonych spraw wczesnego  etapu życia, radzeniu sobie z uczuciem strachu czy lęku. W przypadku psychoterapii psychodynamicznej kontakt terapeutyczny jest zaproszeniem do swobodnego komunikowania przeżyć. W tej metodzie istotne jest nie tylko to, co możemy zaobserwować czy zakomunikować, ale przede wszystkim to, co tworzy rdzeń osobowości, a nie jest bezpośrednio dostępne. Takie podejście pozwala na głębsze i bardziej całościowe rozumienie problematyki człowieka.

Celem terapii indywidualnej jest znalezienie rozwiązania problemów pacjenta przez niego samego, dzięki rosnącej samoświadomości.

Psychoterapia może pomóc w zmianie jakości życia, możliwości przezywania satysfakcji i realizacji życiowych celów.