O mnie

                       Nazywam się Lidia Szymańska, jestem psychologiem i psychoterapeutą.

Posiadam odpowiednie kwalifikacje aby udzielać pomocy psychologicznej, wspierać w sytuacjach kryzysowych oraz prowadzić psychoterapię indywidualną lub terapię par i rodzin. Chętnie służę pomocą psychologiczną i wsparciem w sytuacjach kryzysowych.

Do pracy psychoterapeutycznej wybrałam podejście psychodynamiczne, które prowadzi do odkrycia i zrozumienia istoty problemu osób borykających się z różnego rodzaju stanami dyskomfortu psychicznego. Celem terapii jest znalezienie rozwiązania problemów pacjenta przez niego samego, poprzez rosnącą samoświadomość. Terapia jest skuteczna również przy trudnościach w realizacji celów życiowych lub nadmiernych konfliktach z otoczeniem.

Problem to nie tylko kłopoty, lecz również niewykorzystane szanse i możliwości potencjonalnego rozwoju.

Moje kwalifikacje:

• Studia psychologiczne SWPS w Warszawie o/Sopot
• czteroletnie szkolenie z zakresu terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (szkoła rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne )
• Studium Socjoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
• Psychoanalityczna Terapia Rodzin w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym
• Psychoterapia Grupowa i Psychoterapia Krótkoterminowa

Zgodnie ze standardami pracy psychoterapeutycznej regularnie uczestniczę w spotkaniach superwizyjnych.

Od 2008 roku jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.