www.mf.gov.pl – Główna Strona Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej

www.ceidg.gov.pl – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

pue.zus.pl – Serwis Obsługi Klientów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

www.zus.pl - Serwis Informacyjny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

www.kip.gov.pl – Strona Krajowej Informacji Podatkowej

www.pip.gov.pl – Strona Państwowej Inspekcji Pracy KODEKS PRACY