Oferujemy weryfikację i kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg handlowych i książki przychodów i rozchodów. Tą usługę kierujemy do osób, które samodzielnie prowadzą księgi i chcą sprawdzić poprawność księgowań. Przed kontrolą z Urzędu Skarbowego warto w biurze MAXI PROFIT zweryfikować poprawność ksiąg.

Pomagamy i szybko interweniujemy we wprowadzaniu zaległości księgowych.

150 zł za 1h.