Usługi kadrowo – płacowe:

  • prowadzenie akt osobowych oraz dokumentacji pracowniczej,
  • sporządzanie list płac i naliczanie wynagrodzeń,
  • sporządzanie deklaracji PIT 11,
  • wyliczanie przysługujących urlopów i świadczeń,
  • prowadzenie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej,
  • rozliczanie zwolnień lekarskich oraz przygotowywanie dokumentacji dla celów uzyskania zasiłków z ZUS,
  • sporządzanie umów o pracę oraz aneksy, porozumienia, wypowiedzenia, oświadczenia, świadectwa pracy itp.,
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilnoprawnych,
  • sporządzanie i składanie deklaracji ZUS.


Oferujemy Państwu usługi kadrowo-płacowe z podziałem na usługę podstawową i usługę kompleksową:

Usługa kadrowo-płacowa

Podstawowa

Kompleksowa

sporządzanie listy płac

+

+

rozliczenia z ZUS (deklaracje i przelewy)

+

+

zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń

+

+

sporządzanie deklaracji PIT 11

+

+

prowadzenie akt pracowniczych

-

+

przygotowanie umów dla nowo zatrudnionych pracowników

-

+

nadzór nad dokumentacją kadrową (szkolenia BHP, badania)

-

+

prowadzenie ewidencji czasu pracy

-

+

doradztwo w zakresie Kodeksu Pracy

-

+