• Programy_dla_MSPreprezentowanie przed US, ZUS, GUS;
  • doradztwo podatkowe i księgowe;
  • pogotowie księgowe – weryfikacja i kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg przez inne podmioty lub samodzielnie, w celu sprawdzenia prawidłowości księgowań pod kątem podatkowym, a także przed zapowiedzianą kontrolą organów zewnętrznych;
  • pomoc w sporządzaniu umów cywilno-prawnych i innych dokumentów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej;
  • możliwość księgowania ONLINE drogą emailową;
  • odbiór dokumentów w siedzibie klienta.